Відкриті тренінги та семінари в Чернігові і Україні

Компанія: Пульс, учебный центр

Місто: Полтава

Целевая аудитория

Студенты, выпускники, взрослые.

Цель мероприятия

Бухгалтерские курсы :Повышение квалификации, восстановление знаний, 1с 8.3, ведение учета, подача отчетности.

Программа

Програма курсу
«Бухгалтер в комплексі з 1С: 8.3 + Головний бухгалтер»
Модуль 1. Бухгалтерський облік
1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова і значення

 • Поняття бухгалтерського обліку.
 • Господарські засоби підприємства та джерела їх утворення.
 • План рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки. Поняття Дебет Кредит. Сальдо. Система подвійного запису.
 • Рахунки бухгалтерського обліку, їх значення і будову. Кореспонденції рахунків . Бухгалтерські проводки.
 • Подвійний запис, його суть і значення.
 • Оборотно - сальдова відомість.
 • Взаємозв'язок між балансом і рахунками.
 • Документальне оформлення.

Практичне заняття: Відображення господарських операцій на рахунках. Відкриття рахунків. Сальдо на рахунках бухгалтерського обліку. Формування оборотно - сальдової відомості і зв'язок з балансом.

2. Створення підприємства.

 • Статутний фонд .
 • Розрахунки з засновниками.
 • КВЕДи.
 • Реєстрація підприємства та ФОП в ЄДРПОУ.
 • Фонд соціального страхування на випадок безробіття.
 • Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності.
 • Державна фіскальна служба.
 • Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності на єдиному податку.
 • Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності на загальній системі оподаткування.
 • Реєстрація РРО.
 • Ліцензування підприємницької діяльності.
 • Торговий патент.
 • Облікова політика підприємства.
 • Практичне заняття в 1С 8.3: Створення підприємства а довіднику « Організацій ». Облікова політика підприємства.

3. Первинні документи.

 • Первинні документи. Оформлення первинних документів.

Практичне заняття: заповнення первинних документів: договори, рахунки, накладні, довіреності, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, звіт про використання коштів
4. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку.
Відкриття рахунків у банках.

 • Бухгалтерський облік грошових коштів на поточному рахунку в банку.
 • Порядок ведення обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 • Практичне заняття в 1С 8,3: оплата постачальникам за товари, роботи, послуги; відображення надходження грошових коштів від покупців за товари, роботи, послуги. Оплата податків і внесків. Внесок готівкою грошовими коштами в статутний капітал. Оплата послуг банку.

5. Облік грошових коштів в касі.

 • Бухгалтерський облік грошових коштів у касі.
 • Ліміт залишку готівки в касі.
 • Договір про матеріальну відповідальність касира.
 • Реєстрація ПКО та ВКО. Формування касової книги. Формування статей руху готівкових та безготівкових грошових коштів.
 • Інвентаризація грошових коштів у касі.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку . Вивчення проводок.
 • Практичне заняття: Проведення господарських операцій з готівковим грошовим коштам у касовій книзі.
 • Практичне заняття в 1с 8.3: Формування довідників «Каса» , статті рух грошових коштів. Розрахунки з підзвітними особами. Внесок готівки в банк.

6. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 • Порядок оформлення авансового звіту по витратах на відрядження (добові , проїзд, проживання та інших витрат).
 • Порядок оформлення в програмі авансового звіту на придбання ТМЦ.
 • Порядок оформлення авансового звіту після оплати контрагенту через підзвітну особу.
 • Порядок повернення підзвітних сум або компенсації перевитрат підзвітним особам.

Практичне заняття в 1С 8.3: Розрахунки з підзвітними особами, видача готівки, здача в банк невикористаних коштів. Звіти про використані кошти.

7. Облік доходів і витрат підприємства

 • Сутність і визначення витрат.
 • Поточний облік витрат.
 • Поняття доходу, його склад і оцінка.
 • Класифікація доходів.

8. Облік запасів

 • Нормативна база організації обліку запасів на підприємстві.
 • Бухгалтерський облік запасів.
 • УКТЗЕД.
 • Первинна документація з обліку запасів.
 • Складський облік: Інвентаризація ТМЦ. Оприбуткування надлишків. Списання ТМЦ. Переміщення ТМЦ.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.

Практичне заняття в 1С 8.3 : створення довідників «номенклатура» Робота зі списком.

9. Розрахунки з покупцями і постачальниками (дебіторська та кредиторська заборгованості).

 • Суть обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
 • Схема рахунків та розрахунків з контрагентами.
 • Облік операцій з надходження від постачальників, оформлення операцій повернень постачальникам, коригування податкового кредиту.
 • Облік операцій з покупцями, оформлення операцій повернень від покупців, коригування податкових зобов'язань.
 • Практика в 1С8, 3: створення довідника «Контрагенти».
 • Проведення господарських операцій з придбання та продажу послуг. Оформлення рахунків, накладних, податкових накладних, довіреностей. Оплата рахунків. Проведення звірки взаєморозрахунків з контрагентами, проведення інвентаризації розрахунків з контрагентами.

10. Облік основних засобів

 • Визначення основних понять, класифікація та оцінка основних засобів.
 • Облік основних засобів.
 • Амортизація основних засобів, методи амортизації.
 • Надходження ОС: покупка, внесок у статутний капітал, безоплатне отримання.
 • Введення в експлуатацію ОС, установка методів амортизації.
 • Списання, переміщення ОС.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 • Інвентаризація ОС.
 • Формування в програмі актів прийнять до обліку, списань, відомостей амортизації та інвентарних карток ОС.
 • Практичне заняття в 1С 8,3: придбання основних засобів, введення в експлуатацію, нарахування амортизації. Формування звітів по рахунку 10.

11. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА).

 • Поняття малоцінні необоротні матеріальні активи.
 • Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів.
 • Амортизація та вибуття малоцінних необоротних матеріальних активів.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 • Практичне заняття в 1С 8,3: придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, уведення в експлуатацію, нарахування амортизації. Формування звітів за рахунком 1121.

12. Облік нематеріальних активів.

 • Визначення та оцінка нематеріальних активів.
 • Бухгалтерський облік нематеріальних активів.
 • Амортизація НМА, методи амортизації.
 • Надходження НМА: покупка, внесок у статутний капітал.
 • Введення в експлуатацію НМА, установка методів амортизації.
 • Списання НМА.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 • Інвентаризація НМА.
 • Формування в програмі актів прийнять до обліку, списань, відомостей амортизації та інвентарних карток НМА.
 • Практичне заняття в 1С 8,3: придбання нематеріальних активів, прийняття до обліку. Формування звітів за рахунком 127.

13. Облік кадрів і витрат на оплату праці.

 • Кадровий облік на підприємстві.
 • Штатний розклад.
 • Особиста картка.
 • Прийом на роботу працівників.
 • Облік трудових книжок.
 • Табель обліку робочого часу.
 • Нарахування та виплата заробітної плати.
 • Нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності.
 • Види відпусток. Нарахування відпускних.
 • Звільнення співробітників. Нарахування розрахункових.

Практичне заняття: заповнення табеля обліку робочого часу. Нарахування заробітної плати в розрахунково - платіжних відомостях , виплата заробітної плати за платіжними відомостями .
Практичне заняття в програмі 1с 8.3: Порядок заповнення довідників «фізичних облич«співробітників» організацію (введення відомостей про податкові пільги, інвалідності, пенсіонерів)

 • Порядок введення даних про вжиті співробітниках (установка посад, штатних окладів, нарахувань і утримань для конкретних працівників ), формування порядку віднесення на витрати витрат по зарплаті.
 • Порядок зміни даних про співробітників (переміщення, зміна окладів, звільнення з організації ), налаштування позицій «штатний працівник» і «працівник за сумісництвом».
 • Заповнення параметрів облікової політики з персоналу
 • Налаштування параметрів обліку для нарахування заробітної плати . Налаштування ставок податків і внесків, параметрів для формування платіжних документів за внесками до фондів.
 • Порядок заповнення регламентованого виробничого календаря для врахування норм відпрацьованого часу.
 • Порядок нарахування та виплати зарплати працівникам два рази на місяць, порядок оформлення в програмі сплати податків по зарплаті при дворазову виплату, формування розрахункових листів співробітників і платіжних відомостей.
 • Порядок оформлення в виплати зарплати через касу підприємства та на особисті банківські рахунки працівників.
 • Формування платіжних документів по внесках до фондів.
 • Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Вивчення проводок.
 • Створення планових нарахувань (відпускних, лікарняних) і порядок їх відображення в програмі, облік коштів, отриманих з соціальних фондів.
 • Формування довідки про доходи працівників, склепінь про нарахування до фондів , заяву на надання ПСП, наказів і особистих карток працівників.

14. Фінансовий результат

 • Віднесення витрат підприємства на фінансовий результат
 • Віднесення доходів підприємства на фінансовий результат
 • Визначення прибутку (збитку ) з бухгалтерського обліку

Практика в 1С 8,3: Закриття періоду. Формування звітності. Визначення фінансового результату. Визначення доходу і витрати.

Модуль 2. Податковий облік.

1. Податки та збори. Штрафи. Перевірки.

Перевірки.

Штрафні санкції та пеня за порушення  в сфері бухгалтерського обліку.

Податки та збори.

 1. Податок на додану вартість.
 2. Об’єкти оподаткування.
 3. Ставки ПДВ. 
 4. Податкова накладна .
 5.  Реєстрація податкових накладних в ЄДРПН.
 6.  Реєстр отриманих та виданих податкових накладних .
 7.  Декларація ПДВ.
 8.  Коригування ПДВ.

Практичні заняття: розгляд прикладів  господарських операцій  по першій події  . Створення реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.

Практичні заняття в програмі 1С 8.3: Реєстрація податкових накладних  на прикладі господарських операцій . Робота з регістрами накопичення ,звітами по  непідтвердженим податковим зобов’язанням та податковому кредиту. Створення реєстру податкових накладних. Заповнення декларації по ПДВ. Коригування ПДВ

3. Податок на прибуток

 • Податок на прибуток.
 • Об’єкти оподаткування.
 • Ставки податку на прибуток.
 • Особливості оподаткування.
 • Декларація на прибуток.
 • Формування доходів підприємства.
 • Формування витрат підприємства.
 • Закриття періоду.
 • Фінансовий результат.
 • Алгоритм заповнення податку на прибуток.

Практичні заняття в 1 С8.3: проведення господарських операцій з покупки, продажу ТМЦ, основних засобів, МНМА, НМА, МШП, надання послуг, повернення ТМЦ, введення в експлуатацію необоротних активів, списання, оприбуткування лишків, нарахування та виплати заробітної плати, відряджень, відсотків перерахованих та отриманих і особливості розподілу доходів та витрат по операціях та видам діяльності. Закриття місяця. Фінансовий результат. Нарахування амортизації. Податок на прибуток. Заповнення декларації на прибуток з додатками.

4. Єдиний податок.

Платники єдиного податку.

Ставки єдиного податку.

Практичні заняття  в програмі 1С8.3: створення підприємства – на єдиному податку-платника ПДВ. Облікова політика підприємства.

Проведення господарських операцій з  покупки та продажу ТМЦ, послуг, нарахування та виплати заробітної плати та особливості розподілу доходів відповідно до декларації по єдиному  податку. Заповнення декларації по єдиному податку та книги обліку доходів та витрат.

5. Звітність.

Баланс. Алгоритм заповнення балансу.

Фінансові результати. Алгоритм  заповнення  фінансових результатів.

Статистична звітність.

Практичні заняття в програмі 1С8.3: заповнення  балансу, фінансових результатів  та статистичної звітності

6. МЄДОК.

Практичні заняття в програмі 1С8.3: створення СПД, формування звіту ЄСВ.

Вартість участі: 5000 грн

Дата проведення: захід тривав з 15.05.2019 до 30.07.2019

Контактні данні: (097) 881-85-08

За матеріалами hitjob.com.ua

Додати відгук (0)

Ринок працевлаштування в Чернігові та області: кількість вакансій (вільних робочих місць) та резюме претендентів (працівників, що шукають роботу) по регіонам Чернігова

Регіон Вакансії Резюме
Chernihiv Резюме і вакансії, робота в Чернігові
вакансии и резюме
 
4434 4404
Bahmach Резюме і вакансії, робота в Бахмачі
вакансии и резюме
 
26 9
Bobrovucya Резюме і вакансії, робота в Бобровиці
вакансии и резюме
 
30 6
Borzna Резюме і вакансії, робота в Борозні
вакансии и резюме
 
22 7
Varva Резюме і вакансії, робота у Варві
вакансии и резюме
 
15 3
Gorodnya Резюме і вакансії, робота в Городній
вакансии и резюме
 
17 3
Ichnya Резюме і вакансії, робота в Ічні
вакансии и резюме
 
14 4
Kozelec Резюме і вакансії, робота в Козелці
вакансии и резюме
 
44 11
Korop Резюме і вакансії, робота в Коропі
вакансии и резюме
 
10 4
Koryukivka Резюме і вакансії, робота в Корюківці
вакансии и резюме
 
19 5
Kulykivka Резюме і вакансії, робота в Куликівці
вакансии и резюме
 
11 3
Mena Резюме і вакансії, робота в Мені
вакансии и резюме
 
14 4
Nizhun Резюме і вакансії, робота в Ніжині
вакансии и резюме
 
242 97
Novgorod_Sivers Резюме і вакансії, робота в Новгороді-Сіверському
вакансии и резюме
 
15 4
Nosivka Резюме і вакансії, робота в Носівці
вакансии и резюме
 
20 4
Pryluky Резюме і вакансії, робота в Прилуках
вакансии и резюме
 
178 39
Ripku Резюме і вакансії, робота в Ріпках
вакансии и резюме
 
15 1
Semenivka Резюме і вакансії, робота в Семенівках
вакансии и резюме
 
12 1
Sosnucya Резюме і вакансії, робота в Сосницях
вакансии и резюме
 
11 2
Sribne Резюме і вакансії, робота в Срібному
вакансии и резюме
 
12 1
Talalaivka Резюме і вакансії, робота в Талалаївці
вакансии и резюме
 
14 2
Schors Резюме і вакансії, робота в Щорсі
вакансии и резюме
 
13 1